This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Kliedz Lyrics

x
Krītu es atkal zemu,
Nav vairs spēka piecelties-
Kliedz, ja gribi mani atmodināt,
Kliedz, ja es tev neesmu vienaldzīgs!

Jo dažkārt nevar skaidri zināt,
Pie kā, lai tagad pietveras,
Un tā var spārnus apdedzināt,
Ja nezina, kam, lai pieglaužas.

Apmaldos es pūlī dziļā,
Nav sākuma, ne gala tam-
Kliedz, ja gribi mani izvilināt,
Kliedz, ja es tev esmu vajadzīgs!

Jo dažkārt nevar skaidri zināt,
Pie kā, lai tagad pietveras,
Un tā var spārnus apdedzināt,
Ja nezina, kam, lai pieglaužas.

Jo dažkārt nevar skaidri zināt,
Pie kā, lai tagad pietveras,
Un tā var spārnus apdedzināt,
Ja nezina, kam, lai pieglaužas.

Kliedz, ja esmu vajadzīgs
Kliedz, ja esmu vajadzīgs
Kliedz, ja esmu vajadzīgs
Kliedz, ja esmu vajadzīgs
Kliedz, ja esmu vajadzīgs
Kliedz, ja esmu vajadzīgs

Kliedz...


x

Shares

x

More Lyrics of Gain Fast

Similar Songs

Menu