This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Hemfard Lyrics

x
H?stens f?rsta gryning stiger stilla, sprider sina
f?rger ?ver frostig ?ng. L?v faller mot marken,
ett stormande hav av f?rger.

Ett bidande m?rker, st?r ?ter vid ?rets port...Landet faller
mot en stilla dvala. Dunkla ter sig dagarna, under moln tyngda av
regn. Isig ?r Rimfaxes fradga
i arla timma.

Ropen fr?n skogen kallar mig hem, till mina
fr?nder...till min s?ng. Hem?t, hem?t...viskar mitt inre
Hem till djupa dalar och l?vfyllda s?nkor

Till stigarna jag alltid vandrat, till b?ckar som sl?ckt min t?rst
Till g?lar och sj?ar f?r mig s? bekanta, d?r jag speglat mig, svalkat
mig under stj?rnklara n?tter

Hem, f?r att k?nna morgonbrisens kyla
p? r?darnas berg...hem

Tankar vandrar ?ver gammal mark. Ekon av det
gamla arvets hopp. Sluten av gudarnas tunga andedr?kt

Askens blad viskar stilla, t?ljer om jorden och
v?rldar nedan, om bergen och de som d?r r?da
Viskar om det som ?r mitt hem

Dess r?tter som sig svalka i underjordens kalla
str?mmar. T?ljer om visdom som dv?ljs och
urkraften som gl?der d?ri.

Viskar om havet och b?ckarna som d?r mynnar
Om skogen som ruvar dunkel och stilla
fylld av minnen och gamla s?r

Seg och kraftfull, stolt och klok. Med roten i myllan
fylld av livets dryck

T?ljer om de gamla folken, de vackra som dansar
?ver myren. Om skogens konung som stilla vakar vid tj?rnens
kant

Om skogens h?rskarinna den fagra som f?rvillar.
Detta kvinnliga v?sen ljuvt doftande av l?v

Den viskar om himlen och stj?rnorna d?r ovan,
om hemligheterna som dj?ljes d?r. Viskar nordanb?ckens friska
vatten. Talar om Bifrost den slutliga v?gen hem...

Stilla g?r solen ned i horisonten, de tv? v?rldarna m?ts...
ett dr?mmens rike faller inp?.

fr?n tj?rnen stiger en dimma, l?tt som ?lvors t?rar.
vandrar ovan den svarta ytan.

?n en g?ng st?r jag h?r. P? r?darnas berg.
K?nner nattbrisens kyla. M?nen sjunger sin full.

H?r mina fr?nder ropa. V?lkomnar mig hem.
Aldrig mer l?mnar jag detta. Detta eviga bo.

[Translate to English:]

The first dawn of autumn slowly rises. Spreading colour over frosty meadow. Leaves fall to the ground.
A storming sea of colours.

A biding darkness is yet again at Years gate.
The land sinks into a quiet torpor.
The days appear dim under clouds heavy with rain.
Icy is the froth of Rimfax in the early hours.

The calls from the forest call me home. To my kin...
to my bed. Homeward, homeward my inner whispers.
Home to deep valleys and leaf-filled vales.

To the paths Ive always wandered. To streams that have quenched my thirst. To ponds and lakes so known to me. Where Ive watched my reflection, cooled in the night under star-filled sky.

Home, to feel the chill of the morning breeze on the mountain of the Fey... Home.

Thoughts wander over ancient land.
Hope from the old legacy echoes.
Shrouded in the heavy breath of gods.

The leaves of the ash whisper quietly.
They tell of earth and worlds below.
Of mountains and those who rule there.
They whisper of that which is my home.

These roots that cool. In the cold streams of the underworld. They tell of wisdom that dwell. And the primal force glowing therein.

They whisper of the sea. And the brooks flowing there. Of the forest brooding dark and still. Filled with memories and old wounds.

Tenacious and powerful. Proud and wise. With the root in the soil. Filled with the liquid of life. They tell of the old people. The beautiful that dance over the bog. Of the king of the forest. Quietly watching by the shore of the lake.

Of the mistress of the forest. The frail and misleading. This female being. With a delightful scent of leaves.

They whisper of the sky and the stars above. Of the secrets above. They whisper of the fresh water in the northern brook. They tell of Bifrost and the final road home.

The sun settles slowly in the horizon. The two worlds meet. A kingdom of dreams falls closely.

From the lake a mist rises. Light, as the tears of elves. Wanders over the black surface.

I stand here yet again. On the mountainof the fey. Feeling the cold of the night breeze. The moon sings its full.

Hear my kin call. Welcoming me home. Never again will I leave this. My eternal home.


x

Shares

x

More Lyrics of Manegarm

Similar Songs

Menu